Nieuws
1 januari 2023

Indexering.
Huur. Alimentatie. Wettelijke rente.

De Indexering vanaf 1 januari 2023 is voor: alimentatie 3,4%, wettelijke rente 4%, handelsrente 10,5%, huur vrijesector 4,1%. Voor de huurverhoging van bedrijfsruimten is het bepaalde in het contract (algemene bepalingen) leidend.

Huur. Voor vrijesectorwoningen mag de huur per 1 januari 2023 met maximaal 4,1%  omhoog. In 2023 mag de huur voor sociale huurwoningen vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% omhoog als de (kale) maandhuur € 300 of meer bedraagt. Indien de (kale) huur lager is dan € 300 per maand is de verhoging maximaal € 25. De maandhuur van een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats stijgt vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1%. Voor bedrijfspanden is het huurcontract (algemene bepalingen) bepalend voor de jaarlijkse huurverhoging. Hier hoort duidelijk in te staan met welke formule jaarlijks de huurprijs wordt verhoogd. Klik op de rekentool voor meer informatie.

Rente. De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen bij een betalingsachterstand. De wettelijke rente is vanaf 1 januari 2023 4% (voor niet-handelstransacties) of 10,5% (voor handelstransacties).

Alimentatie. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt 3,4%. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als voor partneralimentatie. U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.