Strafzaken. Familie.
 • Economische delicten en Fraude
 • Diefstal van bedrijfseigendom en Cybercriminaliteit
 • Milieuzaken en Arbeidsomstandigheden
 • Verkeers- en Rijbewijszaken
 • Overschrijdend gedrag en Tucht-/ klachtzaken
 • Ontnemingszaken en Schadevordering benadeelde partij
 • Echtscheiding
 • Verdeling vermogen
 • Alimentatie
 • Huwelijksvoorwaarden en Samenlevingscontracten
 • Ondernemersbelangen bij scheiding
 • Gerechtelijke procedures en Mediation
 • Kort Geding, Beslaglegging en Hoger Beroep