Ervaren. Energiek. Effectief.

Advocaten voor ondernemers

Advocaten voor ondernemers

Adviseren. Procederen. Oplossen.

Kansen benutten of problemen oplossen, zodat ondernemers verder kunnen met ondernemen. Zakelijke afspraken goed vastleggen of een geschil beheersbaar maken en oplossen. Zowel voor als achter de schermen staan wij ondernemers en ondernemingen bij. Wij adviseren en procederen op het gebied van contracten en onderneming, bouw en vastgoed, en strafzaken en familie. Wij zijn advocaten voor ondernemers, ondernemingen en ondernemende mensen.

Ondernemers maken afspraken, gaan samenwerkingen aan, sluiten leveringscontracten, hanteren algemene voorwaarden, schakelen werknemers of ZZP-ers in, besteden werk uit, huren of verwerven een bedrijfslocatie, zijn aandeelhouder in een of meerdere vennootschappen en besturen deze. Dit kan ook leiden tot geschillen, incasso's, herstructurering, aansprakelijkheid of beëindiging van een samenwerking of dienstverband. Wij adviseren en procederen hierover.

Wij vertegenwoordigen meerdere ondernemingen uit of gerelateerd aan de (petrochemische) industrie en de bouwkolom. Over betalings- en leveringsconflicten, (huur)incasso, geschillen omtrent het aangaan of beëindigen van onderhoudscontracten, huurovereenkomsten, projectontwikkeling, samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, zekerheden en aanbesteding adviseren en procederen wij met regelmaat.

Ondernemers kunnen worden geconfronteerd met fraude, cybercriminaliteit, diefstal van bedrijfseigendommen of overschrijdend gedrag op de werkvloer. Het ondernemen kan leiden tot strafrechtelijke aanspraken door bijvoorbeeld het schenden van regels omtrent milieu, arbeidsomstandigheden of verkeersveiligheid. Wij adviseren en procederen hierover.

Ondernemers gaan affectieve relaties aan. En die kunnen eindigen. Een complicerende factor daarbij is veelal dat zakelijke- en privébelangen met elkaar verweven zijn. Een goede afbakening van het zakelijke- en privévermogen is van belang bij het aangaan en beëindigen van relaties, zodat de ondernemer bij een scheiding ongestoord kan blijven ondernemen. Wij adviseren en procederen hierover.

Advocaat (1993)

Mr Rémi van Lenningh

 • Contracten en Onderneming
 • Bouw en Vastgoed
 • Incasso, Huur en Arbeid
 • Gerechtelijke procedures, Arbitrage en Mediation
 • Kort Geding, Beslaglegging en Hoger beroep

Contact

Advocaat (2003)

Mr Jeroen Vermaat

 • Contracten en Onderneming
 • Straf en Familie
 • Gerechtelijke procedures en Mediation
 • Kort Geding, Beslaglegging en Hoger beroep

Contact

Advocaat (2022)

Mr Jesse Voorn

 • Contracten en Onderneming
 • Incasso, Huur, Arbeid 
 • Gerechtelijke procedures
 • Kort Geding en Beslaglegging

Contact

IMG 3305ezra sepc cool 75% 2

Paralegal

Ezra Boer

 • Contracten en Onderneming
 • Incasso, Huur en Arbeid

Contact

Eva 2 B&W 50%

Paralegal

Eva Ouwens

 • Strafzaken
 • Contracten en Onderneming
 • Incasso, Huur, Arbeid 

Contact

Advocaten voor ondernemers

Kantoor. Correspondentie.
's-Gravenweg 431
3065 SC Rotterdam

Spreeklocatie. Brielle.
Vischstraat 25
3231 AV Brielle

T. +31 (0)10-310 7939
info@vlv.nu

Rotterdam.

Brielle.

© 2023 - Van Lenningh Vermaat Advocaten